Contact Us on WhatsApp
Rezerwuj teraz
Rezerwuj

Ubezpieczenia

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej OC

Wliczone w koszt wynajmu.
Ubezpieczanie odpowiedzialności cywilnej wypożyczającego z tytułu szkód materialnych, śmierci i obrażenia ciała osób trzecich.

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (PAI)

Wliczone w cenę wynajmu.
Ubezpieczenie to obejmuje kierowcę i pasażerów w razie wypadku.

Zrzeczenie się odszkodowania za kolizję C.D.W.

Wliczone w cenę wynajmu.
Dzięki temu ubezpieczeniu w przypadku uszkodzenia odpowiedzialność najemcy ogranicza się do nadwyżki.
Kwoty nadwyżki są wyszczególnione w trzecim kroku rezerwacji.
W przypadku depozytu akceptujemy wszystkie rodzaje kart, a także gotówkę.

Pełne ubezpieczenie

W przypadku szkody, będziesz musiał zapłacić znacznie niższą kwotę.
Oznacza to, że F.D.W. oferuje ogromną różnicę w ryzyku i jest najbliższe zerowej wpłacie.
Ochrona ubezpieczeniowa jest opcjonalna, a dodatkowy koszt zależy od grupy wybranego pojazdu.
Kwota 100 euro (lub więcej w przypadku większej kategorii) zostanie pobrana z karty w momencie wynajmu. Kwota ta nie będzie już dostępna do natychmiastowego wykorzystania i pozostanie zamrożona na okres do 30 dni, w zależności od banku.
Istnieje również możliwość pozostawienia gotówki w biurze jako depozytu, który można odebrać po zwróceniu samochodu.

Ubezpieczenie od kradzieży

Ubezpieczenie od kradzieży jest zawarte w AC i zapewnia pełną ochronę w przypadku kradzieży z wyjątkiem przypadków spowodowanych zaniedbaniem (np. kluczyki pozostawione w stacyjce lub wewnątrz pojazdu). To ubezpieczenie nie obejmuje kradzieży rzeczy osobistych.

Czego nie pokrywa ubezpieczenie:

 • Szkód spowodowanych złamaniem przepisów ruchu drogowego.
 • Szkód spowodowanych nieodpowiednim kierowaniem pojazdu lub zaniedbaniem.
 • Szkód spowodowanych prowadzeniem pojazdu pod wpływem alkoholu lub narkotyków.
 • Szkód spowodowanych prowadzeniem pojazdu przez osobę nieuprawnioną.
 • Szkód wyrządzonych we wnętrzu samochodu.
 • Zgubienia, utraty lub kradzieży kluczyków.
 • Utraty lub zniszczenia fotelika samochodowego, podnośnika, trójkąta bezpieczeństwa, koła zapasowego, korka wlewu paliwa.
 • Uszkodzenia silnika spowodowanego zaniedbaniem.
 • Uszkodzenia silnika spowodowanego użyciem złego paliwa.
 • Uszkodzenia spowodowanego jazdą po niewłaściwej nawierzchni.
 • Uszkodzenia, które wystąpiło po uzgodnionym terminie zwrotu.
 • Szkód wyrządzonych umyślnie lub lekkomyślnie przez wynajmującego (np. spalenie sprzęgła, spalanie opon, siedzenie lub stanie na masce, dachu lub pokrywie bagażnika pojazdu).